EU-debatt

EU-debatten har precis fått helt nya förutsättningar. Irland har sagt nej till fördraget och det kommer nu troligvis krävas nya förhandlingar i EU innan Sverige kan besluta om fördraget. Som Wanja Lundby-Wedin uttryckte det finns nu förutsättningar för regeringen att ställa krav på att den fria rörligheten inte får gå ut över arbetsrätten.

Det finns i nuläget två stycken att-satser som enligt Kajsa Borgnäs är "två sidor av ett spann". Två förslag som är mycket nära varandra och som skiljer sig från varandra i graden av "hårdhet" i formuleringen. Båda anser att det är viktigt att bevaka löntagarnas rättigheter i EU. Den hårdare av de två vill invänta utredningens resultat och att "kollektivavtalets ställning och strejkrätten ska vara till fullo utredd och garanterad innan Lissabonfördraget ratificeras...". Den första är av mer informativ karaktär, där man vill invänta utredningen innan beslut fattas i riksdagen.

Debatten är nu igång och i dagsläget finns enbart förbundsstyrelsen två yrkanden.


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=779337


//Oscar Lavelid
Misstroendeförklaring!

ÅTTA GÅNGER?! Det var antalet omgångar som krävdes för rösträkarna i frågan om enprocentsmålet i klimatpolitiken. Vi tycker synd om delegaternas arma armar. Kongressbloggen har därför enhälligt beslutat om att yrka misstroendeförklaring mot rösträknarna.


Wanja Lundby-Wedin gör utspel på kongressen!

Wanja Lundby-Wedin avslöjade under S-Studenters kongress att hon imorgon kommer att publicera en debattartikel på DN-debatt kring lissabonfördraget och lavall-domen där hon vill föreslå att man knyter ett nytt socialt fördrag till lissabonfördraget.

Samtidigt som Wanja talade så briserade nyheten att Irland förmodligen röstat nej till Lissabonfördraget, vilket tillför en helt ny dimension till den Europapolitiska diskussion som kommer starta på kongressen kl 16:30 - SPÄNNANDE.

Mer om detta inom kort!// Gardar Björnsson

Gäster: Carin Jämtin, Mikael Damberg och Nalin Pekgul

Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm stad, var den första gästen som talade på kongressen. Bredvid henne vid talarstolen stod Mikael Damberg, riksdagsledamot och kongressens andra gäst. Carin Jämtin sa att hon attraherades av s-studenters rubrik "21 century sosse". Vad är frihet det 21-århundradet? frågade hon kongressens ombud.

Vidare sa hon att "många förknippar det gemensamma med välfärden. Utmaningen är att tänka att världen är det gemensamma. Den politiska styrningen på global nivå måste bli starkare."

Mikael Damberg hade tre förväntningar på s-studenter: 1. Han ser fram emot de viktiga tillskotten i högskolepolitiska frågor som s-studenter bidrar med. 2. Han vill att studenter ska ta debatten överallt och berättar att vi har en unik situation i Sverige: "Vi har en regering som backar in i framtiden och gör det effektivt. Vi har en minister som i varenda intervju säger att alla inte vill bli akademiker, alla kan inte bli akademiker, att Sverige inte skulle fungera om alla blev akademiker. Är det någon som påstått det? Men han säger så därför att han vill att färre ska lära på högskola, att färre ska läsa på Komvux, att elever som går i femman ska redan då bestämma sig för om de vill bli läkare. "

Carin Jämtin sa att hennes förväntning på s-studenter är att vi får fler studenter att vilja bli engagerade i socialdemokraterna. Hon sa att 75 procent av medlemmarna i partiet är över 50 år.

Nalin Pekgul, ordförande i S-kvinnor, talade för första gången på en studentförbundskongress.
Kajsa öppningstalar

"Studenter spelar roll"  var budskapet när Kajsa Borgnäs, ordförande, öppningstalade på socialdemokratiska studentförbundets 19:e kongress. Kajsa berättade att s-studenters kamp för demokrati är internationell. Hon berättade bland annat att de enda platserna där israeler och palestinier inte hatar varandra är på universiteten.

Ombuden applåderade när Kajsa öppnade kongressen.


Välkomen till kongressbloggen!

Välkomna till kongressen!

Kongressbloggens första insats blir att återpublicera tidsplaneringen för kongressen för alla våra läsare så att den finns lättilgänglig under hela kongressen (för ni kommer ju hänga på kongressbloggen hela tiden, eller hur).


Fredag den 13 juni:
 
10:00 Kongressbyrån öppnar
13:00 Kongressen öppnas (formella punkter avhandlas, parentation, Kajsa Borgnäs öppningstalar, kongressgeneralen välkomsttalar, Carin Jämtin och Mikael Damberg välkomsttalar)
14:15 Ekonomiska beslut (bokslut, revisionsberättelse, ansvarsfrihet och verksamhetsberättelsen)
15:00 Wanja Lundby-Wedin talar
15:10 Behandling av motioner
16:30 Europapolitisk diskussion
17:50 Jytte Guteland talar
18:00 Mona Sahlin talar
18:15 Åsiktstorgen öppnas
19:00 Middag
23:00 Åsiktstorgen stängs
24:00 Handlingar går på tryck


Lördag den 14 juni:

08:00 Kongressbyrån öppnar och handlingar från åsiktstorgen ska finnas tillgängliga
09:00 Plenumförhandlingar återupptas (ombudsupprop)
08:35 Behandling av åsiktstorg 1
10:30 Val
12:00 Ajournering för lunch
13:30 Tal av Anna Ardin, Broderskap
13:40 Behandling av åsiktstorg 1 och 2
18:00 Ajournering för kongressfest


Söndag den 15 juni:

09:00 Plenumförhandlingar återupptas (ombudsupprop)
09:05 Behandling av åsiktstorg 3 - 4
12:00 Ajournering för lunch
13:00 Behandling av åsiktstorg 4
14:30 Uttalanden
15:00 Avtackningar
16:00 Kongressen avslutas

Välkomen till kongressbloggen!

Här kommer löpande skvaller, uttalanden och annat smått och gott att publiceras under S-studenters kongress 2008. Börja spana in fredagen den 13:e efter 13.

Nyare inlägg
RSS 2.0