S-studenter kräver skydd av kollektivavtal och stridsrätten i Lissabonfördraget.

EG-domstolens domar i de så kallade Laval- och Rüffertmålen är allvarliga. Utslagen innebär att europeiska fackföreningars rätt och möjligheter att företräda sina medlemmar inskränks. Endast under vissa omständigheter får de vidta åtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag som har avtal i sina hemländer. Därmed öppnas dörren för lönedumpning. Domarna utgör ett hot mot kollektivavtalsmodeller som upprätthålls av arbetsmarknadens parter.

Socialdemokratiska studentförbundet ser mycket allvarligt på det uppkomna läget. För att säkra fackföreningarnas möjlighet att ta strid mot lönedumpning krävs ansträngningar. Till exempel kan svensk lagstiftning och EU:s utstationeringsdirektiv behöva justeras. Det är emellertid inte säkert om dessa åtgärder är tillräckliga.

I november ska riksdagen fatta beslut om Lissabonfördraget. Socialdemokratiska studentförbundet ställer sig positivt till fördraget. Det behövs ett nytt fördrag. Men med hänsyn till den ovisshet som råder kring konflikträtten kan, förutom ovan nämnda åtgärder, även garantier i själva fördraget komma att krävas. Kollektivavtalen och rätten till stridsåtgärder måste skyddas.

Socialdemokratiska studentförbundet anser att frågan om kollektivavtalets ställning och strejkrätten skall vara till fullo utredd och garanterad innan Lissabonfördraget ratificeras av den svenska riksdagen.

//Oscar Lavelid

Stoppa FRA-lagen, uttalande från S-studenter.

"Det finns en positiv sak angående FRA-förslaget: att politiker faktiskt VILL lyssna på människorna"
Anders Österberg ang FRA-lagen, ombud från Borås.

Uttalandet:

Den 17 juni röstar riksdagen om en lag som ger Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att kontrollera all kabelbunden kommunikation som passerar Sveriges gränser. I praktiken innebär detta att FRA tillåts kontrollera varje enskild medborgares mailkommunikation, sms och telefonsamtal utan vare sig domstolsbeslut eller brottsmisstanke.

Utgångspunkten i ett rättssäkert samhälle är att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Blir lagen verklighet kommer alla istället betraktas som skyldiga tills motsatsen bevisats. I första hand blir vi presumtiva brottslingar, i andra hand medborgare med rättigheter.

I en demokrati ska inte staten kunna kontrollera varifrån media får sin information. Om lagen träder i kraft kommer FRA att kunna kontrollera vem som talat med vilken journalist och vad som sagts. Käll- och meddelarskyddet hotas.

Socialdemokratiska studentförbundet anser att FRA-lagen strider mot principen om ett samhälle som sätter rättssäkerhet och yttrandefrihet i främsta rummet. Vi vill se ett Sverige där ingen ges obegränsade befogenheter att kontrollera kabelbundna kommunikation, ett Sverige utan FRA-lag.

Uttalande antaget av Socialdemokratiska studentförbundets kongress 2008

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=779625

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1367189.svd//Oscar Lavelid

 

Hänt på kongressfesten.

S-studenter hade en fantastiskt lyckad kongressfest igår, trots Sveriges snöpliga förlust mot Spanien.

Lite bilder från festen igår.

Tar gärna emot fler bilder. oscar.lavelid@gmail.com

//Oscar Lavelid

Ny succé för SEK!

När de andra studentklubbarna gått och lagt sig verkar det som att SEK stannat uppe och fortsatt driva sin nyskapande politik. Under ledning av direktionskapten Axel Ingvarsson har den till antalet delegater blygsamma klubben skapat en revolutionerade plan för framtidens socialdemokrati. Förslagen har har förvisso möts av visst motstånd men med debattörer som Karin Ehlin Kolk och Aron Backström har framgången kommit som ett brev på posten. 

SSK har, trots delegationens omvittnat dåliga ölsinne, bidragit till en del av framgången. De har missförstått mycket men betalat en taxi.

Under morgondagen hoppas SEK att samtliga delegater kommer att närvara. En kraftig åsiktsförklaring och ett stort antal reservationer kommer att lämnas.

/Josef Åkerblom

Tjuvlyssnat i plenum efter ajournering.

Hört från anonymt SEK-ombud.

"politik utrycks bäst i excel"

S-studenter tar avstånd från kårobligatoriets avskaffande.

"Kårobligatoriet ska inte avkaffas", är S-studenters ställningstagande i den dagsaktuella frågan. Kongressen valde efter en jämn omröstning att gå emot förbundsstyrelsens linje. Förbundsstyrelsen utgick i sitt förslag på att obligatoriet skulle avskaffas och att man därefter skulle verka för bevarandet av ett starkt studentinflytande. Tolkningen av resultatet är att kongressen vill att förbundsstyrelsen skall arbeta proaktivt mot avskaffandet.

Till dem som är glada över att S-studenter fortsätter driva frågan om att behålla kårobligatoriet är Pelle Rödin, ombud från uppsalaklubben Laburemus och avgående ordförande för SFS. Han säger; "Det handlar om makt. Att ta bort kårobligatoriet är ett sätt för regeringen att sabba en folkrörelse, precis som de gör med facket. Risken med ett borttagande skulle vara att en folkrörelse tystnar."

//Oscar Lavelid

S-Studenter tar ställning för ett nytt resurstilldelningssystem

På Socialdemokratiska Studentförbundet så debatterar man just nu utbildningskvalitet och betygssystem. Joakim Berglund, avgående ordförande för Umeå Universitets Studentkår föreslog ett stort ändringsyrkande under kongressen:

- Idag råder ett system för fördelning av resurser till lärosätena som främst baseras på massproduktion av studenter, står det i förslaget

Joakim Berglund anser att det är viktigt att få till en förändring:

- Resursfördelningssystemet är en mycket aktuell fråga, högskolornas resurstilldelningssystem är gammalt, dåligt och orättvist, säger Joakim Berglund

Kongressen beslutade att bifalla förslaget, och därmed tar S-studenter tydlig ställning i denna aktuella debatt, för ett helt nytt resurstilldelningssystem där grundersättningen höjs och är lika för alla utbildningsplatser - istället för dagens system som gör skillnad på olika slags utbildningar.

- Vi tar tydlig ställning mot dagens system som diskriminerar humaniora och samhällsvetenskap och för en rättvisare resurstilldelning, säger Förbundsordförande Kajsa Borgnäs

Under debatten så talade även Pelle Rödin, avgående vice ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer, som lägger an en tydlig marbo-dialekt, och parafraserar Jan Björklunds klassiska uttalande om utbyggnaden av högskolan:

- Alla vill inte bli folkpartister, alla kan inte bli folkpartister, samhället fungerar inte om alla blir folkpartister, säger Pelle Rödin

//GB

Kongressbloggen drar tillbaka sitt yrkande på missförtroendeförklaring.

Kongressbloggen vill be om ursäkt för vårt tidigare bristande förtroende för rösträknarna. I röstningen om kårobligatoriet lyckades de, till vår stora förtjusning, att enas vid första försöket.//Oscar Lavelid

En stolt föredetting tackar för sig...

För lite drygt en månad sedan deklarerade jag varför I'm not in.

Nu när den nya förbundsstyrelsen är vald och då administrationsbehörighet till kongressbloggen givits undertecknad vill jag ta tillfället i akt att tacka för mig och önska den nya styrelsen lycka till.


Keep up the good work!


Fredrik Pettersson

Eskilstuna, Sörmland.


Valresultatet nu officiellt!

S-studenters kongress har valt följande personer till förtroendeuppdrag:

Förbundsorförande:
Kajsa Borgnäs (omvald)

Förbundssekreterare:
Daniel Gullstrand (omvald)

Förbundskassör:
Linus Samuelsson (omval)

Förbundsstyrelseledamöter:
Emil Adén (omvald)
Anton Andersson
Sevgi Bardakci
Veronica Berg
Ida Borg (omvald)
Alexandra Franzén (omvald)
Johan Lennartsson (omvald)
Magnus Nilsson
Sonja Pagrotsky
Patrik Ruppel

Verksamhetsrevisorer:
Silakhdar Krikeb
Marika Lindgren-Åsbrink (omvald)
Amir Sajadi (omvald)

Verksamhetsrevisorssuppleanter:
Johanna Falk
Erik Sandström (omvald)

Libertas redaktör:
Hanna Linnéa Hellström

Kongressbloggen gratulerar och lyckönskar våra kamrater som ska driva verksamheten under året.
//Oscar Lavelid

Skev könsfördelning i talarstolen. INTE OK S-studenter!

Kongressbloggen och ombud från SSK vill uppmärksamma samtliga i plenum om den skeva könsfördelning som varit under förhandlingarna. Det är inte  OK! Ska inte vi S-studenter vara bättre än så? Se nu tillsammans till att det blir bättre idag!

Vi uppmanar därför:

Att män funderar en gång till innan de går upp.

Att delegationsledarna uppmuntrar tjejer att gå upp. (Ni har väl klubblinjer?!)


//Malin Hanson, Hanna Hellström och Oscar Lavelid

Kajsa Borgnäs vald till förbundsordförande!

Kajsa Borgnäs återvaldes för första gången till förbudsordförande.

Kongressen valde henne med ett starkt enhetligt stöd.

//Oscar Lavelid

Dag 2 på kongressen. Välkomna.

Det är nu en timme in på förhandlingarna och åsiktstorg ett är beslutat. 

Schemat för resten av dagen: 

1000 Val
1200 Lunch
1330 Tal av Anna Ardin, Broderskap
1340 Behandling av åsiktstorg 2
1740 Ajournering för kongressfest

Ha en riktigt riktigt bra dag! 

//Oscar LavelidEn halvtimmes skvaller...

...genererade fem inblickar i kongressförhandlingarna:

LSSK vill ha kårobligatoriet kvar - hela FS konstaterar med en stor suck, avslag.

Sapere Aude kommer att driva stenhårt att ordet "mångfald" byts ut mot begreppet "antidiskriminering" i hela programmet, med på båten verkar SSK och LSSK vara. Intressant är dock att FS verkar avslå denna linje, genom Sapere Audes egen Ida Borg. Kongressbloggen återkommer om detta så fort vi hör mer.

Delegationen från Malmö skyller sin sena ankomst på att man inte kunde hålla reda på filerna i kungsträdgåden och "vägarbetena" på slottsgården. Obekräftade uppgifter till kongressbloggen antyder dock att de fört intensiva förhandlingar med kamraterna från Umeå om ett utträdeskrav ur Sverige för Skåne mot ett brobygge Umeå till Wasa. Uppgifternas ursprung - på en servett lämnad på kongressbloggens bord är dock inte helt tillförlitlig.

En annan het fråga är GSHF:s motstånd mot barnpassning på universitet
- Vi har en väl fungerande barnomsorg som vi som socialdemokrater är stolta över och som vi inte vill ska konkurreras ut från statligt håll. FS kommer yrka avslag på det de menar är en självklart rättighetsfråga för studenterna.

Kongressledningen har infört ett strikt TV-förbud under åsiktstorgen
- om matcherna visats på storbilden så skulle åsiktstorgen tömmas och vi skulle stå utan program, säger en källa som helst vill vara anonym.

Kongressgeneralens dagsrapport

Så lider första dagens kongressförhandlingar mot sitt slut och det är på sin plats att jag sammanfattar hur arbetsdagen har varit. Om inte annat kanske det är intressant för alla ombuden som suttit fast inne i plenum hela dagen att få höra vad som hänt bakom kulisserna.

Dagen börjar med att jag stiger upp 07.30. Hela gårdagen har gått åt till kongressförberedelser och jag har nog inte sovit mer än 6 timmar något. Klockan 09.00 är jag på centralstationen och möter våra första utsocknes delegater från Umeå. Tillsammans tar vi oss till Torilsplan och träffar där en tjej från Lund och tar oss till kongresslokalen.

Klockan 10.00 anländer funktionärerna från expeditionen och ett sista minuten arbete med förberedelser kör igång. Det ska skyltas och pyntas och fixas och förberedas. 11.30 måste jag sticka iväg i sista minuten för att hämta upp kaffekokare och skrivare på expeditionen. Som tur är har förbundssekreteraren förutsett att en engagerad och stressad kongressgeneral helt glömt bort konceptet mat och har fixat en billig dagens lunch från ICA (och jag får dagens första kopp kaffe!) Nu blir det bråttom. Kongressen ska invigas klockan 13.00 och jag ska hålla ett välkomstanförande som jag inte hunnit förbereda. I bilen uppstår en mindre kris när vi inte lyckas hitta Cash-skivan. Det löser sig emellertid och vi är framme 12.55. Kongressöppnandet är dock lite försenat (och Malmödelegationen visar sig vara helt vilse och ute på rundtur på kungsholmen). Ett av de stora orosmomenten löser sig nu. Växeln till baren har äntligen fixats (det beslutet delegerades i allt för många led för att det skulle kännas bra, speciellt när jag tjatat om det i flera dagar…)

Kongressen kommer igång bra därefter med Kajsa, Carin, Mikael och Nalin med inledningsanföranden (och ett kort inlägg från mig). Kongressfilmen som visades fungerade bra. Förbundssekreteraren hotade dagen innan att bryta strömmen om det fanns några foton på honom i filmen så vi var naturligtvis tvungna att hitta en bild på honom som vi kunde slänga in. Salen börjar kännas lite varm och kvav och jag börjar ringa till vaktmästaren för att kolla om vi behöver göra något för att ventilationen ska fungera. Tydligen ska allt vara automatiserat och fungera av sig själv och salen är ju dimensionerad för 220 personer och vi är runt 160 så det borde ju inte vara några problem. Men det blev det. Och varmt blev det. Tydligen har något gått sönder och akademiska hus-jour hade havererat. Men som Ulvskog sa i sitt tal, om man sitter igenom en kongress under de omständigheterna tillhör man verkligen rörelsens mest engagerade. Mycket starkt av ombuden att stå ut.

I övrigt hade jag ingen möjlighet att följa förhandlingarna särskilt noga utan har sprungit omkring hela dagen för att fixa alla små och stora problem som uppstår runt kongressen. Allt från det ständiga kaffekokandet till larm och middagstider och guidning av gästerna. Wanjas tal hann jag i alla fall med och det var intressant. Några gånger fick jag åtminstone besöka talarstolen för att för att instruera deltagarna i vad som händer (stort jubel uppstod när ventilationen äntligen löstes, 6 timmar efter kongressens öppnande). Och en kort debatt höll jag med presidiet angående definitionerna av middag/lunch. Det blev ingen omröstning men de spridda buropen från publiken gav mig anledning att tro att jag inte hade majoriteten på min sida. Fast i slutändan fick även jag mat även om jag var tvungen att äta den i kongressalen.

Och nu går Holland - Frankrike matchen på datorn i receptionen och det börjar kännas som att allt är under kontroll.

Demokrati in action!

Klockan ca 20:00 så drog åsiktstorgen igång på S-studenters kongress. I fyra olika rum så förhandlas nu det nya högskolepolitiska programmet intensivt fram av alla klubbar.
- Det är så kul med åsiktstorg, det är demokrati in action, säger Jonas Svensson, kongressgeneral och ordförande för stockholmsklubben SSK.

En anonym men högt uppsat källa inom SEK anger att betygen kommer bli den stora stridsfrågan för dem. Konfliktlinjen ligger mellan om man skall ha en skala på IG-G eller ECTS-betyg. Slipsfalangen långt fram i salen företräder ECTS-linjen.

Ett kompromissförslag om en oförändrad betygsskala med IG-VG från en Stockholmsklubb fanns uppe ett kort tag, men efter interna stridigheter så drogs förslaget snabbt tillbaka. - Allt tyder på att det blir den tvågradiga skalan, säger en initierad källa nära förhandlingarnas hjärta.

Kårobligatoriet är annars en vanlig stridsfråga inom studentförbundet, som hittills inte diskuterats i någon större utsträckning. Vissa källor indikerar däremot att denna debatt riskerar att flamma upp på nytt, då det finns diskussioner om att väcka en ny formulering. Kongressbloggen följer frågans utveckling - händer det något så skriver vi om det.

Det finns ingen kanslihushöger i s-studenter

S-studenters ombud har  fått ta ställning  till två att-satser som bägge innebar en försening av ratificeringen av Lissabon-fördraget. Antingen kunde ombuden ställa sig bakom en att-sats som innebar att man inväntar ett direktiv om strejkrätten och svenska modellen eller så väntar man tills strejkrätten är garanterad innan man ratificerar fördraget. Den sistnämnda att-satsen vann ombudens gillande. Efter en europapolitisk debatt ställde sig ombuden positiva till Lissabonfördraget  men att kollektivavtalets ställning och  strejkrätten ska vara till fullo utredd och garanterad innan Lissabonfördraget ratificeras av den svenska riksdagen.

När vill s-studenter att fördraget ratificeras? Hur lång tid vill s-studenter ska passera innan man ska ratificera fördraget? Det är svårt att säga. Kajsa Borgnäs, vars åsikt går i linje med majoriteten av ombudens, menar att det finns en risk att man öppnar upp nationella undantag och anspråk,  men att alternativet, nämligen att strejkrätten inte garanteras, är sämre.

Undertecknad noterar att inga ombud faller in i nidbilden av  den typiska socialdemokratiska studenten. Kanslihushögern lyser med sin frånvaro.

//Nina Unesi
Mona Sahlin till Hultsfred.

Partiledaren väljer gyttjan i Hultsfred istället för den VARMA gemenskapen i S-studenters plenum. Ett mycket märkligt val enligt kongressbloggarna. Vad är 30 000 kids jämfört med 150 studenter?

Vi välkomnar istället Marita Ulvskog som gjort ett annat val.
//Oscar Lavelid


Beslut i EU-debatten

De två yrkande ställdes mot avslag var för sig. Den första att-satsen avslog medan den andra bifölls. S-studenters syn på Lissabonfördraget är därav följande:  "s-studenter ställer sig positiva till Lissabonfördraget men att frågan om kollektivavtelets ställning och strejkrätten ska vara till fullo utredd och garanterad innan Lissabonfördraget ratificeras av den svenska riksdagen."

Beslutet fattades efter en förhållandevis lugn debatt mellan förespråkare för de olika förslagen.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/matsengstrom/article2681968.ab

//Oscar Lavelid

Arbetsrätt och värmeslag!

Arbetsrätt i all ära, men är det någon som tänker på oss stackars studenter på kongressen som håller på att smälta?


//Oscar Lavelid

EU-debatt

EU-debatten har precis fått helt nya förutsättningar. Irland har sagt nej till fördraget och det kommer nu troligvis krävas nya förhandlingar i EU innan Sverige kan besluta om fördraget. Som Wanja Lundby-Wedin uttryckte det finns nu förutsättningar för regeringen att ställa krav på att den fria rörligheten inte får gå ut över arbetsrätten.

Det finns i nuläget två stycken att-satser som enligt Kajsa Borgnäs är "två sidor av ett spann". Två förslag som är mycket nära varandra och som skiljer sig från varandra i graden av "hårdhet" i formuleringen. Båda anser att det är viktigt att bevaka löntagarnas rättigheter i EU. Den hårdare av de två vill invänta utredningens resultat och att "kollektivavtalets ställning och strejkrätten ska vara till fullo utredd och garanterad innan Lissabonfördraget ratificeras...". Den första är av mer informativ karaktär, där man vill invänta utredningen innan beslut fattas i riksdagen.

Debatten är nu igång och i dagsläget finns enbart förbundsstyrelsen två yrkanden.


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=779337


//Oscar Lavelid
Misstroendeförklaring!

ÅTTA GÅNGER?! Det var antalet omgångar som krävdes för rösträkarna i frågan om enprocentsmålet i klimatpolitiken. Vi tycker synd om delegaternas arma armar. Kongressbloggen har därför enhälligt beslutat om att yrka misstroendeförklaring mot rösträknarna.


Wanja Lundby-Wedin gör utspel på kongressen!

Wanja Lundby-Wedin avslöjade under S-Studenters kongress att hon imorgon kommer att publicera en debattartikel på DN-debatt kring lissabonfördraget och lavall-domen där hon vill föreslå att man knyter ett nytt socialt fördrag till lissabonfördraget.

Samtidigt som Wanja talade så briserade nyheten att Irland förmodligen röstat nej till Lissabonfördraget, vilket tillför en helt ny dimension till den Europapolitiska diskussion som kommer starta på kongressen kl 16:30 - SPÄNNANDE.

Mer om detta inom kort!// Gardar Björnsson

Gäster: Carin Jämtin, Mikael Damberg och Nalin Pekgul

Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm stad, var den första gästen som talade på kongressen. Bredvid henne vid talarstolen stod Mikael Damberg, riksdagsledamot och kongressens andra gäst. Carin Jämtin sa att hon attraherades av s-studenters rubrik "21 century sosse". Vad är frihet det 21-århundradet? frågade hon kongressens ombud.

Vidare sa hon att "många förknippar det gemensamma med välfärden. Utmaningen är att tänka att världen är det gemensamma. Den politiska styrningen på global nivå måste bli starkare."

Mikael Damberg hade tre förväntningar på s-studenter: 1. Han ser fram emot de viktiga tillskotten i högskolepolitiska frågor som s-studenter bidrar med. 2. Han vill att studenter ska ta debatten överallt och berättar att vi har en unik situation i Sverige: "Vi har en regering som backar in i framtiden och gör det effektivt. Vi har en minister som i varenda intervju säger att alla inte vill bli akademiker, alla kan inte bli akademiker, att Sverige inte skulle fungera om alla blev akademiker. Är det någon som påstått det? Men han säger så därför att han vill att färre ska lära på högskola, att färre ska läsa på Komvux, att elever som går i femman ska redan då bestämma sig för om de vill bli läkare. "

Carin Jämtin sa att hennes förväntning på s-studenter är att vi får fler studenter att vilja bli engagerade i socialdemokraterna. Hon sa att 75 procent av medlemmarna i partiet är över 50 år.

Nalin Pekgul, ordförande i S-kvinnor, talade för första gången på en studentförbundskongress.
Kajsa öppningstalar

"Studenter spelar roll"  var budskapet när Kajsa Borgnäs, ordförande, öppningstalade på socialdemokratiska studentförbundets 19:e kongress. Kajsa berättade att s-studenters kamp för demokrati är internationell. Hon berättade bland annat att de enda platserna där israeler och palestinier inte hatar varandra är på universiteten.

Ombuden applåderade när Kajsa öppnade kongressen.


Välkomen till kongressbloggen!

Välkomna till kongressen!

Kongressbloggens första insats blir att återpublicera tidsplaneringen för kongressen för alla våra läsare så att den finns lättilgänglig under hela kongressen (för ni kommer ju hänga på kongressbloggen hela tiden, eller hur).


Fredag den 13 juni:
 
10:00 Kongressbyrån öppnar
13:00 Kongressen öppnas (formella punkter avhandlas, parentation, Kajsa Borgnäs öppningstalar, kongressgeneralen välkomsttalar, Carin Jämtin och Mikael Damberg välkomsttalar)
14:15 Ekonomiska beslut (bokslut, revisionsberättelse, ansvarsfrihet och verksamhetsberättelsen)
15:00 Wanja Lundby-Wedin talar
15:10 Behandling av motioner
16:30 Europapolitisk diskussion
17:50 Jytte Guteland talar
18:00 Mona Sahlin talar
18:15 Åsiktstorgen öppnas
19:00 Middag
23:00 Åsiktstorgen stängs
24:00 Handlingar går på tryck


Lördag den 14 juni:

08:00 Kongressbyrån öppnar och handlingar från åsiktstorgen ska finnas tillgängliga
09:00 Plenumförhandlingar återupptas (ombudsupprop)
08:35 Behandling av åsiktstorg 1
10:30 Val
12:00 Ajournering för lunch
13:30 Tal av Anna Ardin, Broderskap
13:40 Behandling av åsiktstorg 1 och 2
18:00 Ajournering för kongressfest


Söndag den 15 juni:

09:00 Plenumförhandlingar återupptas (ombudsupprop)
09:05 Behandling av åsiktstorg 3 - 4
12:00 Ajournering för lunch
13:00 Behandling av åsiktstorg 4
14:30 Uttalanden
15:00 Avtackningar
16:00 Kongressen avslutas

Välkomen till kongressbloggen!

Här kommer löpande skvaller, uttalanden och annat smått och gott att publiceras under S-studenters kongress 2008. Börja spana in fredagen den 13:e efter 13.

RSS 2.0